Pravidla spolupráce

Platné od 1.1.2018 do 31.12.2020, @MojeVize 


Klient svou spoluprácí souhlasí s následujícími pravidly.


PRAVIDLA SPOLUPRÁCE

  1. Upřímné jednání

Budu uvádět pouze pravdivé a nezkreslené informace o systému, tréninku a trenérovi. Vyjádřím nesouhlas a řeknu, když se mi něco nebude líbit. Nebudu to tajit – pokud budu chtít věci jinak, ihned to zmíním. Pokud budu chtít změny ve spolupráci, uvedu pravdivé údaje, proč tomu tak chci. Pokud budu potřebovat spolupráci prodloužit. Plán bude pozastaven či prodloužen pouze tehdy, pokud dám svému trenérovi předem a včas vědět.

2. Zodpovědnost za sebe sama

Pokud se nebudu cítit dobře, dám svému trenérovi vědět. Nebudu se sebe snažit zbytečně ohrozit či zničit. Pokud nebudu zvládat sestavení tréninků, budu naslouchat svému tělu a dám vědět svému trenérovi, že v aktuálním složení nemohu tréninky plnit.

Vím, že jsem si spolupráci vybral/a sám na základě vlastní svobodné volby, proto se jedná o rozhodnutí z mého vlastního popudu, a nebudu zodpovědnost za svá rozhodování předávat svému trenérovi.

3. Vědomí výsledků aktivní spolupráce

Vím, že pokud nebudu aktivní, nebudu postupovat dle plánu a nebudu vést žádné záznamy, bude malá šance, že se posunu či naučím něco nového. Beru na vědomí, že trenér pracuje pouze s tím, co mu poskytnu. Čím méně informací to z mé strany bude, tím více limitovaný trenér bude. Čím více informací poskytnu, tím více bude plán na míru a individualizovaný a půjde směrem, který si přeji. Neplatím za produkt, ale za službu. Práci za mě nikdo neodvede, trenér či kouč mi může být pouze průvodcem a mentorem.

4. Zpětná vazba trenérovi

Pokud si budu přát jakékoliv změny, hodnocení či zpětnou vazbu, zavazuji se k tomu, že trenérovi budu poskytovat zpětnou vazbu, která bude především upřímná a aktuální. Beru na vědomí, že mám možnost informovat o pozitivních i negativních záležitostech. 

Bez zpětné vazby nemůže trenér poskytovat opravdu individuální poradenství, osobnostně růst, zjišťovat si informace a stejně tak i klient.

Počet dotazů či zpětné vazby není omezen po dobu oficiální pevně dané spolupráce. Stejně tak počet odpovědí, pouze jejich častost, kde se trenér zavazuje k odpovědím minimálně dvakrát týdně. 

Trenér, Petr Mutinský, se tímto také zavazuje k tomu, že pokud bude klient čekat na jeho odpověď 5 a více dní, získá klient týden spolupráce navíc, a to za každý 5. den bez odpovědi. Za nevčasnou komunikaci není limitované přidání týdnů navíc, při žádosti o prodloužení je však maximální doba 2 týdny při jednom mesocyklu, při jednom kvartále je maximální doba prodloužení 4 týdny.

5. Možnosti ukončení spolupráce

Konec spolupráce nastavuje

a) čas, tedy uplynutí dané spolupráce

b) trenér, při nevhodném chování klienta, kde nevhodným chováním se myslí nezaplacení spolupráce po více jak 2 týdny bez domluvy, urážení trenéra či šíření nepravdivých informací o jeho osobě či bojkotování spolupráce.

c) trenér, po domluvě s klientem ze zdravotních, finančních či z jakýchkoliv jiných osobních důvodů

d) klient, při uvedení pravdivého a pro něj vážného důvodu, kde nemusít jít o plné znění důvodu, je-li to klientovým přáním

Při předčasném ukončení je spolupráce pozastavena do té doby než je klient znovu schopen aktivně plnit plán.

Vrácení peněz je možné, avšak pouze v případě, že:

a) předplacený trénink neproběhl a klient chce svůj trénink zrušit

b) tréninkový plán nebyl sestaven a poslán

c) pokračující spolupráce ještě oficiálně nezačala

V případě domluvených a plánovaných plateb je klient povinen splatit slíbenou částku. Je-li domluveno rozdělení platby či platba na splátky, klient nemůže od smlouvy odstoupit. Je však možné se domluvit na větších časových rozestupech či na častosti a výši splátek. Je-li již spolupráce zaplacena a aktivně probíhá, vrácení peněz není možné. Částka se dá však pozastavit a věnovat jakékoliv jiné z nabízených služeb, případně pozastavit samotnou spolupráci a kdykoliv v budoucnu obnovit.